top of page
Szukaj

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

🔶5 czerwca na Kaszubach prowadziliśmy szkolenie "Bezpieczeństwo bloku operacyjnego". Uczestniczkami szkolenia były pielęgniarki instrumentariuszki.


🔻Najważniejsze wnioski:


1. bezpieczeństwo BO, to bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego

2. bezpieczeństwo BO, to:


-odpowiedni personel

-odpowiednie wyposażenie

-przestrzeganie procedur

-prawidłowe dokumentowanie przebiegu operacji.


Okazuje się, że jest to obszar jest związany z zapewnieniem wyrobów medycznych "koniecznych do wykonania świadczenia". Z jednej strony jest to skutek oszczędności, ale z drugiej obawy przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.


Tymczasem:


🔹 "Pojęcie leków i wyrobów medycznych "koniecznych do wykonania świadczenia" obejmuje takie leki i wyroby, bez których nie jest możliwe wykonanie skutecznego i zgodnego z aktualną wiedzą medyczną zabiegu, w sposób wybrany przez lekarza i zaakceptowany przez pacjenta. Jeżeli zatem zostaje podjęta decyzja o wykonaniu zabiegu medycznego przy zastosowaniu określonej metody postępowania (np. przy wykorzystaniu implantu syntetycznego), to wszystkie leki i wyroby medyczne niezbędne do wykonania takiego zabiegu (bez których zabieg nie może zostać należycie wykonany), w tym implant, są "konieczne do wykonania świadczenia" w rozumieniu art. 35 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (tak: IV C 1157/13, I ACz 692/12, VI ACa 1468/14).


🔹W konsekwencji zarzut ograniczenia konkurencji znajduje swoje granice w uzasadnionych potrzebach BO: "Zachowanie uczciwej konkurencji nie oznacza konieczności dopuszczenia do udziału w postępowaniu każdego potencjalnego wykonawcy, nie może być również postrzegane w oderwaniu od potrzeb zamawiającego. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania, musi sprostać wykazaniu, że wynika to z jego uzasadnionych potrzeb".


Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom za ciekawe dyskusje i przykłady.


0 wyświetleń

Commentaires


bottom of page