top of page
Szukaj

EMA opublikowała wykaz metadanych dla katalogów Real World Data (RWD)

 

🔷Uruchomiono nowe katalogi HMA-EMA zawierające rzeczywiste źródła danych i badania.

 

🔷Katalogi mają pomóc organom regulacyjnym ds. leków, badaczom i firmom farmaceutycznym w doboru optymalnych źródeł danych źródła danych w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania badawcze oraz mają wspierać ocenę protokołów badań i wyników.

 

🔷Celem katalogów jest promowanie przejrzystości, zachęcanie do dobrych praktyk i budowanie zaufania do badań opartych na RWD.

 

➤Odnowiona została strona European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance. Katalog zasobów RWD rozszerza i zastępuje bazę danych zasobów ENCePP, koordynowany przez EMA indeks dostępnych organizacji badawczych, sieci i źródeł danych w dziedzinie farmakoepidemiologii i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Europie. Katalog badań RWD rozszerza i zastępuje elektroniczny rejestr badań porejestracyjnych Unii Europejskiej (EU PAS Register®).

 

🔷W katalogach zaimplementowano wyszukiwanie w oparciu o szerszy zestaw metadanych, ulepszone funkcje przeglądania, eksportowania i przesyłania.

 

➤Publikacja katalogów RWD przybliża europejską sieć regulacji leków do regulacji w większym stopniu opartych na danych. Poprawa wykrywalności danych jest jednym z priorytetów określonych w raporcie końcowym wspólnej grupy zadaniowej HMA-EMA ds. dużych zbiorów danych (faza 2), odzwierciedlonym w strategii sieci Europejskiej Agencji Leków 2025 i wdrożonym w ramach planu prac wspólnej grupy sterującej HMA-EMA ds. dużych zbiorów danych. Ostatecznie zmiany te pomogą europejskim pacjentom szybciej otrzymywać lepsze leki i promować bezpieczne i skuteczne stosowanie leków dostępnych na rynku.

 

🌐Nowe katalogi są dostępne na stronie: https://catalogues.ema.europa.eu/search

1 wyświetlenie

Comments


bottom of page