top of page
Szukaj

Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

🔵 Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendacje nr 48/2024 Prezesa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 


Zatwierdzony wariant uwzględnia następujące mechanizmy:


🔹wzrost cen jednostek rozliczeniowych wynikający z poziomu wzrostu wartości umów z NFZ w związku ze zmianą wszystkich wskazanych wyżej czynników;


🔹wzrost cen jednostek rozliczeniowych związany z realizacją przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz przełożenie wzrostu kwot zobowiązania NFZ wynikających z pozostałych czynników na zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych;


🔹zwiększenie liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie PSZ oraz liczby jednostek rozliczeniowych w obszarach o największym potencjale do wzrostu liczby realizowanych świadczeń, co do których jednocześnie wystąpiły największe różnice pomiędzy wartością zawartych umów na okres styczeń-marzec 2024 r. a wartością udzielonych, sprawozdanych i poprawnie zweryfikowanych świadczeń w tym okresie.


➣ W konsekwencji wydatki płatnika wzrosną o 15,2 mld złotych w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie Rekomendacji, co stanowi 11,09 % wzrostu wartości umów NFZ (z wyłączeniem leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii).


2024 06 13 Obwieszczenie Rekomendacja 48_2024 finanse-sig
.pdf
Pobierz PDF • 1.80MB


6 wyświetleń

Comments


bottom of page