top of page
Szukaj

Nowe obowiązki dla placówek medycznych – standardy ochrony dzieci

🔶𝗡𝗼𝘄𝗲 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗸𝗶 𝗱𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗼́𝘄𝗲𝗸 𝗺𝗲𝗱𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 – 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘆 𝗼𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝘆 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 - 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘄𝗱𝗿𝗼𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝟭𝟱 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗿𝗼𝗸𝘂.🔶


✒︎Zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła rozwiązania zapewniające szerszą ochrona dzieci przed krzywdzeniem.


🔹𝗣𝗹𝗮𝗰𝗼́𝘄𝗸𝗶 𝗺𝗲𝗱𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗮̨ 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗲𝗸 𝘄𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘂 𝗼𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝘆 𝗺𝗮ł𝗼𝗹𝗲𝘁𝗻𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗲𝗷𝗺𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗲:


➤➊ zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

➤➋ zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

➤➌ procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";

➤➍ zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

➤➎ zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

➤➏ zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

➤➐ osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

➤➑ sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 

🔹𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗼 𝘄 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗮𝗰𝗵 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆 𝗼𝗸𝗿𝗲𝘀́𝗹𝗶𝗰́:

➤➊ wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

➤➋ zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

➤➌ procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

➤➍ zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

⚑ Ustawa nakłada obowiązek przyjęcia standardów nie tylko na podmioty lecznicze, ale również na inne podmioty prowadzące działalność związaną z kształceniem lub opieką nad małoletnimi. Za brak wdrożenia standardów 𝗱𝗼 𝟭𝟱 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰 roku, przy pierwszorazowym stwierdzeniu ich braku grozi kara, do 𝟮𝟱𝟬 zł albo kara nagany. Jeżeli mimo to podmioty lecznicze nie podejmą działań, to za ponowne stwierdzenie niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przewidziana jest kara grzywny nie niższa niż 𝟭𝟬𝟬𝟬 zł. ⚑


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page