top of page
Szukaj

Wygrywamy dla naszych klientów -tym razem środki kontrastowe.

Szpital opisał przedmiot zamówienia w tej sposób, że w jednym zadaniu połączył lek w fiolce i lek w ampułkostrzykawce z tym, że lekiem w ampułkostrzykawce dysponował wyłącznie jeden wytwórca. Nadto w opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwę handlową leku bez dopuszczenia wprost ofert równoważnych. Wprawdzie SWZ zawierała ogólne dopuszczenie ofert równoważnych i ich kryteria, ale zastosowanie tych kryteriów prowadziło do wyboru tego jednego leku opisanego nazwą handlową.

 

W imieniu naszego klienta wnieśliśmy odwołanie wskazując, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji poprzez:

  1. taką konstrukcję zadania, która umożliwiła złożenie oferty tylko na jeden produkt.

  2. niedopuszczenie ofert równoważnych mimo wskazania nazwy handlowej leku

 

Izba nakazała zamawiającemu:

  1. wydzielenie leku w fiolkach do odrębnego zadania częściowego

  2. dopuszczenie leków równoważnych i ustalenie kryteriów równoważności w taki sposób, aby zapewnić produkt posiadający cechy potrzebne zamawiającemu.


Izba wskazała, że:

  1. Zamawiający jest co prawda uprawniony do określenia swoich oczekiwań w tym funkcjonalności, formując jednak postanowienia przy zamawianiu należy mieć na uwadze zachowanie uczciwej konkurencji. Nie oznacza to konieczności dopuszczenia do udziału w postępowaniu każdego potencjalnego wykonawcy, ale nie może to być również postrzegane w oderwaniu od potrzeb zamawiającego. Niedopuszczalne jest jednak takie opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnych zasadniczych potrzeb zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujący na rynku rozwiązania, musi potrafić wykazać, że wynika to z jego uzasadnionych potrzeb. W przedmiotowym postępowaniu zamawiającymi w zasadzie w żaden sposób nie uzasadnił leku dostarczanego w formie ampułkostrzykawek. Zamówienia leku w formie ampułko-strzykawek stanowiły jedynie niewielką część całego zamówienia. Wskazanie jednak zamówienie leku w formie ampułkostrzykawek oraz uniemożliwienie zamówienia na poszczególne pozycje powodujące wyłącznie leku w ocenie KIO ogranicza konkurencję. Sam zamawiający przyznał, że wyłącznie jeden lek wskazany w specyfikacji warunków zamówienia z nazwy spełnia jego wymagania. Jako uzasadnienie formy wyboru leku zamawiający wskazał ułatwienie pracy personel. Należy mieć jednak na uwadze to, że lek będzie podawany wyłącznie przez wyszkolony personel zatem zdaniem izby nie ma w związku z tym większej różnicy jaka będzie forma podania leku.  Zamawiający wskazał, że może zaistnieć konieczność podania leku dodatkowo i że większą gwarancję bezpieczeństwa podania daje ampułko strzykawka jednak mając na uwadze to że po użyciu należy oddać je do utylizacji to i tak, jeśli nie została ona wykorzystana w całości i tak musi zostać zutylizowana więc argument ten w ocenie izby nie ma znaczenia.

  2. Przepisy art. 99 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje wprost obowiązek zamawiającego polegający na wskazaniu w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Samo dopuszczenie równoważności nie jest wystarczające.  Ważne jest określenie kryteriów równoważności. Równoważność nie polega na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia identycznego do produktu referencyjnego. Istota rozwiązania równoważnego sprowadza się do zaoferowania produktu, który spełnia funkcjonalności określone przez zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu potwierdził to sam zamawiający podczas posiedzenia i wskazał on lek z nazwy i tylko ten lek spełnia jego wymagania. Nie wskazał specyfikacji warunków zamówienia ani kryteriów, które powinien spełniać ten produkt równoważny.  Nie wskazał wiec uzasadnienia, które potwierdzałoby prawidłowość jego działania zastosowanego rozwiązania.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page