top of page
Szukaj

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

🔸𝟭𝟴 𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 roku zakończył się termin na przesyłanie uwag do projektu rozporządzenia 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta.

 

🔸Zgodnie z projektem w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym oraz uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 𝗥𝘇𝗲𝗰𝘇𝗻𝗶𝗸 𝗣𝗿𝗮𝘄 𝗣𝗮𝗰𝗷𝗲𝗻𝘁𝗮 będzie zobowiązany do uwzględnienia charakteru następstw zdrowotnych oraz stopnia dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu i pogorszenia jakości życia.

 

🔸Każda z tych kategorii odwołuje się do konkretnych okoliczności, którym przypisano określone wartości kwotowe. Będą one podlegały sumowaniu, przy założeniu, że łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 𝟭𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 zł.

 

🔸W przypadku śmierci pacjenta wysokość świadczenia kompensacyjnego jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju relacji między wnioskodawcą (małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny pierwszego stopnia, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia) a zmarłym pacjentem oraz wieku wnioskodawcy i wieku zmarłego pacjenta.


3 wyświetlenia

Comentários


bottom of page