top of page
Szukaj

Zmiany w przepisach prawa żywnościowego i prawa farmaceutycznego

🔵 Zmiany w przepisach prawa żywnościowego i prawa farmaceutycznego🥗 Planowane zmiany prawa żywnościowego:

🔸w zakresie sposobu prowadzenia kontroli:


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1045 z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do metod pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów niklu w środkach spożywczych oraz zmieniające niektóre odesłania - 🗓️ data wejścia w życie 30 kwietnia 2024 roku


🔸w zakresie novel foods:


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1027 z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do specyfikacji nowej żywności "galaktooligosacharydy" - 🗓️ data wejścia w życie 29 kwietnia 2024 roku


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1045 z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do metod pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów niklu w środkach spożywczych oraz zmieniające niektóre odesłania - 🗓️ data wejścia w życie 30 kwietnia 2024 roku


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1047 z dnia 9 kwietnia 2024 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek soli sodowej 3'-sjalolaktozy wytwarzanej przy użyciu pochodnego szczepu Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 - 🗓️ data wejścia w życie 30 kwietnia 2024 roku


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1046 z dnia 9 kwietnia 2024 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek beta-glukanu z mikroalg Euglena gracilis jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 - 🗓️ data wejścia w życie 30 kwietnia 2024 roku


➣Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1037z dnia 9 kwietnia 2024 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek monosodowej soli kwasu L-5 metylotetrahydrofoliowego jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 - 🗓️ data wejścia w życie 30 kwietnia 2024 roku


➣ Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/1052 z dnia 10 kwietnia 2024 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek monohydratu kalcydiolu jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 - 🗓️ data wejścia w życie 1 maja 2024 roku


💊 Zmiany w zakresie prawa farmaceutycznego:


➣ Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ‼️ przypominamy, o obowiązku zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz zamiaru zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów znajdujących się w wykazie.2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page