top of page
Szukaj

Zmiany w zakresie wzor贸w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

馃煚 Projekt zmieniaj膮cy rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaj贸w, zakresu i wzor贸w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


饾棧饾椆饾棶饾椈饾椉饾槃饾棶饾椈饾棽 饾槆饾椇饾椂饾棶饾椈饾槅 饾椊饾椉饾槆饾槃饾椉饾椆饾棶台 饾椈饾棶:

馃敻odci膮偶enie oddzia艂贸w SOR poprzez skierowanie pacjenta niewymagaj膮cego natychmiastowej diagnostyki i leczenia do POZ w tym do nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej (NI艢OZ) bezpo艣rednio po segregacji na SOR (tria偶u) tj. przez osob臋 uprawnion膮 do dokonywania tria偶u bez udzia艂u lekarza . Planuje si臋, aby do 31 grudnia 2023 r. przy ka偶dym SOR funkcjonowa艂 punkt NI艢OZ.

馃敻 ochrona zespo艂贸w ratownictwa medycznego i lotniczych zespo艂贸w ratownictwa medycznego przed roszczeniami pacjenta w przypadku rezygnacji pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego z przewozu pacjenta do szpitala.

馃敻 ochrona zespo艂贸w ratownictwa medycznego i lotniczych zespo艂贸w ratownictwa medycznego przed roszczeniami pacjenta w przypadku odmowy przyj臋cia do szpitala.

馃敻 prowadzenie dokumentacji medycznej przez dysponenta zespo艂贸w ratownictwa medycznego w formie papierowej w przypadku awarii systemu SWD PRM.


饾棴饾椇饾椂饾棶饾椈饾棶 饾椏饾椉饾槆饾椊饾椉饾椏饾槆饾棶台饾棻饾槆饾棽饾椈饾椂饾棶 饾椉饾棷饾棽饾椃饾椇饾槀饾椃饾棽:

馃搶 wprowadzenie karty segregacji medycznej, zast臋puj膮cej kart臋 informacyjn膮 leczenia szpitalnego, gdy przeprowadzenie segregacji medycznej stanowi ostatni etap pobytu pacjenta w SOR.

馃搶 zmian臋 wykazu chorych oddzia艂u poprzez wprowadzenia miejsca adnotacj臋 o skierowaniu pacjenta do miejsca udzielania 艣wiadcze艅 z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez osob臋 przeprowadzaj膮c膮 segregacj臋 medyczn膮 w szpitalnym oddziale ratunkowym i oznaczenie osoby przeprowadzaj膮cej tria偶. W przypadku pacjenta skierowanego do POZ lub NI艢OZ po tria偶u nie b臋d膮 uzupe艂niane w wykazie chorych informacje dotycz膮ce lekarza prowadz膮cego, lekarza wypisuj膮cego, rozpoznania, wypisu czy zgonu pacjenta.

馃搶 wprowadzenie o艣wiadczenia medycznego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o rezygnacji z transportu do szpitala wraz z podaniem daty oraz godziny, minuty i sekundy odmowy w systemie 24-godzinnym.

馃搶 wprowadzenie uprawnienia dla dysponenta zespo艂u ratownictwa medycznego do prowadzenia dokumentacji medycznej papierowej w przypadku awarii systemu SWD PRM z obowi膮zkiem niezw艂ocznego odtworzenia w systemie po ustaniu awarii oraz obowi膮zkowi digitalizacji dokumentacji wytworzonej papierowo.


馃敻饾榿饾棽饾椏饾椇饾椂饾椈 饾槆饾棿饾棶饾榾饾槆饾棶饾椈饾椂饾棶 饾槀饾槃饾棶饾棿 饾槀饾椊饾槅饾槃饾棶 饾煯饾煬 饾椊饾棶饾槆虂饾棻饾槆饾椂饾棽饾椏饾椈饾椂饾椄饾棶 饾煯饾煬饾煯饾煰 饾椏., 饾椊饾椂饾棶台饾榿饾棽饾椄


鈥硷笍je艣li chcesz aby艣my w Twoim imieniu zg艂osili uwagi: prze艣lij informacj臋 wraz z uwagami na adres: legislacja@banaszewska.pl w terminie do 饾煭饾煶 饾椊饾棶饾槆虂饾棻饾槆饾椂饾棽饾椏饾椈饾椂饾椄饾棶 饾煯饾煬饾煯饾煰 饾椏.


#prawo#biznes#pharma#legislacja#ochronazdrowia#SOR#ratownictwomedyczne#kancelariadrannabanaszewska


3 wy艣wietlenia

Comments

Couldn鈥檛 Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page