top of page
Szukaj

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

🔸3 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. poz. 595) - zmiana polega na dostosowaniu wymagań lokalu apteki do prowadzenia w nim szczepień.

🔸Zgodnie z porządkiem dziennym 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 maja 2024 r., zaplanowano I czytania projektów następujących ustaw:


🔻poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - projekt dotyczy obniżenia wysokości składki zdrowotnej (jako stałej opłaty ryczałtowej), co pozwoli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach, jak miało to miejsce jeszcze w 2021 r.


🔻rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy - projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.


🔻poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - projekt dotyczy podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł.


🔸Ponadto zostanie przedstawiony przez Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.


1 wyświetlenie0 komentarzy

Commentaires


bottom of page