top of page
Szukaj

Zmienione zasady tworzenia aptek szpitalnych - cz.1

❰𝗰𝘇.𝟭.❱ - Przypominamy o zmienionych zasadach tworzenia aptek szpitalnych.


➤ Apteki szpitalnej można nie tworzyć w zakładzie leczniczym, jeżeli spełnione zostaną trzy warunki:


✔𝟭. za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, która będzie miała formę decyzji administracyjnej i będzie wydawana na wniosek podmiotu leczniczego;


✔𝟮. brak konieczności stosowania leków wymagających nadzoru farmaceuty przy udzielaniu świadczeń; aby spełnić ten warunek wnioskodawca w toku postępowania o uzyskanie zgody na nietworzenie apteki szpitalnej będzie musiał przedłożyć dowody, że nie będą w tym podmiocie stosowane takie produkty lecznicze;


✔𝟯. wykonywanie przez podmiot leczniczy działalności leczniczej w rodzaju całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie świadczeń:

–opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;


–rehabilitacji leczniczej;


–świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;


–opieki paliatywnej i hospicyjnej.


✒︎Jeżeli podmiot leczniczy nie będzie udzielał świadczeń innych niż wskazane powyżej, to żaden z zakładów podmiotu leczniczego nie wymaga zaopatrywania w produkty lecznicze przez aptekę szpitalną lub dział farmacji, a tym samym, podmiot leczniczy nie musi posiadać apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej.


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page