top of page
Szukaj

Zmienione zasady tworzenia aptek szpitalnych - cz.2

❰cz. 2❱ - Przypominamy o zmienionych zasadach tworzenia aptek szpitalnych.

 

🔸Zmiana polega na  𝘇𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝘂 𝗹𝗶𝗰𝘇𝗯𝘆 łóżek w danym podmiocie leczniczym służącej obliczeniu minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptece szpitalnej.


✒W aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej normę minimalnego zatrudnienia oblicza się stosując równoważnik co najmniej jednego etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tej apteki/działu farmacji szpitalnej lub równoważnik co najmniej jednego etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde 𝟭𝟬𝟬 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zakładu leczniczego zaopatrywanego przez tę aptekę lub przez ten dział farmacji szpitalnej.


🔸Jednocześnie 𝘄𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗹𝗶𝘄𝗼𝘀́𝗰́ złożenia wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o 𝘄𝘆𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗴𝗼𝗱𝘆 na niewliczanie części łóżek do wyliczeń minimalnych norm zatrudnienia. Łóżka, które mogą być przedmiotem takiego wniosku, muszą służyć udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:


● opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

● rehabilitacji leczniczej;

● świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

● opieki paliatywnej i hospicyjnej.


🔸W takim przypadku podmiot leczniczy będzie musiał 𝘂𝗱𝗼𝘄𝗼𝗱𝗻𝗶𝗰́, że udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.


🔸W konsekwencji złożenia takiego wniosku 𝗺𝗼𝘇̇𝗹𝗶𝘄𝗲 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘇𝗮𝘁𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗲𝗷 𝗶𝗹𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗼́𝘄 niż wynika to z minimalnych norm zatrudnienia.


1 wyświetlenie

Comments


bottom of page