top of page
Szukaj

Biuletyn Informacyjny - maj 2024­ččáRozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia, kt├│re wesz┼éy w ┼╝ycie w maju:


1 maja wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilota┼╝owego w zakresie us┼éug farmaceuty dotycz─ůcych zdrowia reprodukcyjnego


Rozporz─ůdzenie na celu praktyczne przetestowanie projektowanych rozwi─ůza┼ä w kierunku kszta┼étowania prawid┼éowych postaw i zachowa┼ä w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym ┼Ťwiadomego i odpowiedzialnego planowania rodziny. Celem rozporz─ůdzenia jest zapobieganie niepo┼╝─ůdanym zjawiskom takim jak ci─ů┼╝e niechciane.


Celem programu pilota┼╝owego jest:

 1. poprawa stanu dost─Öpno┼Ťci pacjent├│w do nowoczesnych metod antykoncepcji awaryjnej,

 2. zapewnienie opieki farmaceuty w aptece nad pacjentem w zakresie zdrowia Reprodukcyjnego

Programem pilota┼╝owym zostaj─ů obj─Öci pacjenci, kt├│rzy uko┼äczyli, w dniu zg┼éoszenia si─Ö do apteki, kt├│ra przyst─ůpi do programu pilota┼╝owego, 15. rok ┼╝ycia.


 

3 maja 2024 r. wesz┼éo w ┼╝ycie rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie szczeg├│┼éowych wymog├│w, jakim powinien odpowiada─ç lokal apteki


Zmiana polega na dostosowaniu wymagań lokalu apteki do prowadzenia w nim szczepień.


 

6 maja 2024 r. zosta┼éo zmienione rozporz─ůdzenie w sprawie programu pilota┼╝owego w centrach zdrowia psychicznego


Celem zmiany s─ů dotychczasowe do┼Ťwiadczenia dotycz─ůce realizacji ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w ramach pilota┼╝u przez funkcjonuj─ůce centra zdrowia psychicznego, zwane dalej ÔÇ×CZPÔÇŁ, w zakresie spe┼éniania warunk├│w kadrowych, udzielania opieki na obszarach centr├│w zdrowia psychicznego jak r├│wnie┼╝ pojawiaj─ůcych si─Ö kwestii dotycz─ůcych koordynacji i wsp├│┼édzia┼éania modelu dla doros┼éych z modelem dla dzieci i m┼éodzie┼╝y. Ponadto kluczowym elementem zmiany jest rozszerzenie programu pilota┼╝owego o kolejnych realizator├│w. Zmiany maj─ů na celu m.in. u┼éatwienie realizacji konsultacji telefonicznych dla specjalist├│w oraz zwi─Ökszenie maksymalnej liczby os├│b na kt├│re powinien przypada─ç jeden punkt zg┼éoszeniowo-koordynacyjny co wynika z dotychczasowych do┼Ťwiadcze┼ä w ramach realizacji pilota┼╝u.


 

25 maja 2024 r wesz┼éo w ┼╝ycie rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z 20 maja 2024 r. w sprawie wzor├│w dokument├│w ÔÇ×Prawo wykonywania zawodu lekarzaÔÇŁ┬ái ÔÇ×Prawo wykonywania zawodu lekarza dentystyÔÇŁ


Od 27 maja 2024 r. obowi─ůzuj─ů nowe wzory pwz lekarza i lekarza dentysty. Elektroniczna wersja obu dokument├│w b─Ödzie dost─Öpna poprzez platform─Ö mObywatel. Dokumenty pwz, wydane przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia - zachowuj─ů wa┼╝no┼Ť─ç.

Dokumenty wydawane b─Öd─ů w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej┬áoraz b─Öd─ů zawiera─ç elementy zabezpieczaj─ůce przed przerobieniem, podrobieniem lub u┼╝yciem przez osob─Ö nieuprawnion─ů.

 


­ččáPrzedmiotem prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia w maju by┼éy nast─Öpuj─ůce projekty:


Od 5 maja w konsultacjach publicznych jest projekt rozporz─ůdzenia w sprawie rozpuszczalnik├│w ekstrakcyjnych, kt├│re mog─ů by─ç stosowane w produkcji ┼╝ywno┼Ťci lub sk┼éadnik├│w ┼╝ywno┼Ťci


Projekt rozporz─ůdzenia okre┼Ťla wykaz substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji ┼╝ywno┼Ťci jako rozpuszczalniki ekstrakcyjne, warunki stosowania rozpuszczalnik├│w ekstrakcyjnych, maksymalne dopuszczalne poziomy zawarto┼Ťci w rozpuszczalnikach ekstrakcyjnych pierwiastk├│w szkodliwych dla zdrowia, maksymalne dopuszczalne poziomy pozosta┼éo┼Ťci rozpuszczalnik├│w ekstrakcyjnych w ┼╝ywno┼Ťci lub w sk┼éadnikach ┼╝ywno┼Ťci, szczeg├│┼éowe wymagania w zakresie oznakowania rozpuszczalnik├│w ekstrakcyjnych oraz specyfikacj─Ö i kryteria czysto┼Ťci dla 2-metylooksolanu.


Rozporz─ůdzenie zosta┼éo uzupe┼énione o przepisy wdra┼╝aj─ůce regulacje zawarte w dyrektywie Komisji (UE) 2023/175 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniaj─ůcej dyrektyw─Ö Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w odniesieniu do 2-metylooksolanu. Stosownie do art. 2 dyrektywy Komisji (UE) 2023/175 pa┼ästwa cz┼éonkowskie s─ů zobowi─ůzane do jej wdro┼╝enia w terminie dw├│ch lat od dnia jej wej┼Ťcia w ┼╝ycie.

Projektowane rozporz─ůdzenie mo┼╝e pozytywnie wp┼éyn─ů─ç na rozw├│j mikro, ma┼éych, ┼Ťrednich oraz du┼╝ych przedsi─Öbiorc├│w, kt├│rzy b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç stosowania dodatkowo 2-metylooksolanu jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, opr├│cz aktualnie dopuszczonych do stosowania rozpuszczalnik├│w ekstrakcyjnych.


 

­ččáOd 6 maja w konsultacjach publicznych jest projekt rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie recept


W przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w spos├│b nieczytelny, b┼é─Ödny lub niezgodny┬áz art. 96a ustawy ÔÇô Prawo farmaceutyczne,┬ápostaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, ┼Ťrodka spo┼╝ywczego specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego lub wyrobu medycznego,┬áosoba wydaj─ůca mog┼éa okre┼Ťli─ç t─Ö posta─ç na podstawie posiadanej wiedzy. Zmiana ta jest dokonywana przez nadanie nowego brzmienia ┬ž 8 ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporz─ůdzenia. Ponadto w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania (a w przypadku wyrob├│w medycznych i ┼Ťrodk├│w spo┼╝ywczych specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego ÔÇô sposobu stosowania), wpisano go w spos├│b nieczytelny, b┼é─Ödny lub niezgodny z art. 96a prawa farmaceutycznego, proponuje si─Ö aby osoba wydaj─ůca mog┼éa wyda─ç ilo┼Ť─ç produktu leczniczego, ┼Ťrodka spo┼╝ywczego specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego lub wyrobu medycznego, kt├│ra nie jest wi─Öksza od ilo┼Ťci zawartej w czterech, a nie jak obecnie w dw├│ch, najmniejszych opakowaniach┬áokre┼Ťlonych w wykazie ÔÇô w przypadku┬áproduktu, ┼Ťrodka lub wyrobu podlegaj─ůcego refundacji, albo w czterech, a nie jak obecnie w┬ádw├│ch, najmniejszych opakowaniach dost─Öpnych w obrocie na terytorium RP. Zasady te nie mia┼éyby nadal zastosowania do recept,┬ána kt├│rych przepisano produkt leczniczy zawieraj─ůcy w swoim sk┼éadzie ┼Ťrodek odurzaj─ůcy lub substancj─Ö psychotropow─ů.


 

Od 7 maja w konsultacjach publicznych jest rozporz─ůdzenie zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie programu pilota┼╝owego opieki nad ┼Ťwiadczeniobiorc─ů w ramach sieci kardiologicznej


Projekt rozporz─ůdzenia wprowadza obowi─ůzek dla Narodowego Funduszu Zdrowia i krajowego o┼Ťrodka koordynuj─ůcego sporz─ůdzenia raportu cz─Ö┼Ťciowego zawieraj─ůcego ocen─Ö organizacji, jako┼Ťci i efektywno┼Ťci programu pilota┼╝owego opieki nad ┼Ťwiadczeniobiorc─ů w ramach sieci kardiologicznej.

W przygotowaniu raportu cz─Ö┼Ťciowego b─Öd─ů wykorzystywane dane m.in. ze sprawozda┼ä okresowych przekazanych krajowemu o┼Ťrodkowi koordynuj─ůcemu i oddzia┼éowi wojew├│dzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia przez regionalne o┼Ťrodki koordynuj─ůce. Celem raportu cz─Ö┼Ťciowego jest ocena dotychczasowych rezultat├│w osi─ůgni─Ötych w ramach modelu organizacji krajowej sieci kardiologicznej, w tym ocena organizacji, jako┼Ťci i efektywno┼Ťci programu pilota┼╝owego w zakresie dzia┼éalno┼Ťci sieci kardiologicznej, z uwzgl─Ödnieniem miernik├│w i wska┼║nik├│w programu pilota┼╝owego wraz z ocen─ů realizacji plan├│w leczenia.


 

15 maja do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


Nowelizacja ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast─Öpstwami u┼╝ywania tytoniu i wyrob├│w tytoniowych wynika z obowi─ůzku implementacji przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/2100 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniaj─ůcej dyrektyw─Ö Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE w odniesieniu do zniesienia niekt├│rych zwolnie┼ä w przypadku podgrzewanych wyrob├│w tytoniowych. Zauwa┼╝y─ç nale┼╝y, ┼╝e zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2022/2100/UE pa┼ästwa cz┼éonkowskie Unii Europejskiej powinny stosowa─ç jej przepisy od dnia 23 pa┼║dziernika 2023 r.


Wskazana zmiana jest korzystna dla konsument├│w, poniewa┼╝ podwy┼╝szy poziom ochrony zdrowia publicznego dzi─Öki pozyskaniu przez organ administracji publicznej dodatkowych informacji na temat nowatorskich wyrob├│w tytoniowych i ich wp┼éywu na zdrowie ludzkie. Za przyj─Öciem proponowanej regulacji przemawia tak┼╝e potrzeba zmniejszenia ryzyka, ┼╝e do obrotu zostan─ů wprowadzone nowatorskie wyroby tytoniowe, kt├│re odpowiadaj─ů definicji podgrzewanych wyrob├│w tytoniowych i maj─ů aromat charakterystyczny. Wprowadzanie tych wyrob├│w do obrotu b─Ödzie zakazane po wej┼Ťciu projektowanej ustawy w ┼╝ycie. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych powinien mie─ç wi─Öc prawo ┼╝─ůda─ç przeprowadzenia bada┼ä i przekazania informacji, kt├│re nale┼╝ycie wyka┼╝─ů, ┼╝e podgrzewane wyroby tytoniowe, na kt├│re ma zosta─ç wydane zezwolenie, nie posiadaj─ů aromatu charakterystycznego.


 

21 maja do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie programu pilota┼╝owego ÔÇ×Profilaktyka 40 PLUSÔÇŁ


Projektowane w rozporz─ůdzeniu zmiany wynikaj─ů z podj─Ötej decyzji o wyd┼éu┼╝enie etapu realizacji programu pilota┼╝owego ÔÇ×Profilaktyka 40 PLUSÔÇŁ o kolejne 6 miesi─Öcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r., co pozwoli na dalsz─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z oferowanych pakiet├│w bada┼ä.


 

22 maja 2024 r. do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie programu pilota┼╝owego w zakresie edukacji ┼╝ywieniowej oraz poprawy jako┼Ťci ┼╝ywienia w szpitalach ÔÇô ÔÇ×Dobry posi┼éek w szpitalu"


Projektowane rozporz─ůdzenie przed┼éu┼╝a do dnia 31 grudnia 2024 r. etap realizacji programu pilota┼╝owego ÔÇ×Dobry posi┼éek w szpitaluÔÇŁ w celu dalszego zwi─Ökszania dost─Öpno┼Ťci porad ┼╝ywieniowych oraz wdra┼╝anie optymalnego modelu ┼╝ywienia ┼Ťwiadczeniobiorc├│w w szpitalach. Przewiduje si─Ö r├│wnie┼╝ zmian─Ö w zakresie ewaluacji, kt├│ra b─Ödzie trwa┼éa do dnia 30 wrze┼Ťnia 2024 r.


 

22 maja 2024 r. do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia w sprawie programu pilota┼╝owego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane ┼Ťwiadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz program├│w zdrowotnych


Celem programu pilota┼╝owego jest ocena dzia┼éania centralnej elektronicznej w realizacji ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych obj─Ötych programem pilota┼╝owym, obejmuj─ůca:


 1. mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnego wyszukiwania przez ┼Ťwiadczeniobiorc─Ö dost─Öpnych termin├│w udzielania wybranych ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej

 2. mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania przez ┼Ťwiadczeniobiorc─Ö centralnych zg┼éosze┼ä

 3. mechanizm przydzielania ┼Ťwiadczeniobiorcy termin├│w udzielenia ┼Ťwiadczenia opieki zdrowotnej

 4. prowadzenie centralnego wykazu oczekuj─ůcych

 5. udost─Öpnianie przez realizator├│w programu pilota┼╝owego jednostce podleg┼éej ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw zdrowia w┼éa┼Ťciwej w zakresie system├│w informacyjnych ochrony zdrowia harmonogram├│w przyj─Ö─ç oraz danych o terminach udzielania ┼Ťwiadczenia dla zakres├│w ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, obj─Ötych programem pilota┼╝owym

 6. prowadzenie oraz bie┼╝─ůce aktualizowanie przez realizator├│w programu pilota┼╝owego harmonogram├│w przyj─Ö─ç dla zakres├│w ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, 

 

22 maja 2024 r. do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia w sprawie wysoko┼Ťci zasadniczego wynagrodzenia miesi─Öcznego lekarzy i lekarzy dentyst├│w odbywaj─ůcych specjalizacje w ramach rezydentury


Ustalenie nowych wysoko┼Ťci wynagrodze┼ä zasadniczych rezydent├│w nast─ůpi w oparciu o zwi─Ökszenie najni┼╝szego wynagrodzenia lekarza odbywaj─ůcego specjalizacj─Ö w trybie rezydentury w zwyk┼éej dziedzinie medycyny w pierwszych dw├│ch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy. Jednocze┼Ťnie dla zachowania przewidzianego ustaw─ů z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego r├│┼╝nicowania wynagrodze┼ä, w zale┼╝no┼Ťci od roku odbywania specjalizacji oraz od obecno┼Ťci danej specjalizacji na li┼Ťcie dziedzin uznanych za priorytetowe przyj─Öto, ┼╝e do ustalenia pozosta┼éych wynagrodze┼ä zastosowane zostan─ů dodatkowo analogiczne mno┼╝niki, jak w rozporz─ůdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysoko┼Ťci zasadniczego wynagrodzenia miesi─Öcznego lekarzy i lekarzy dentyst├│w odbywaj─ůcych specjalizacje w ramach rezydentury.


 

Od 24 maja 2024 r. w konsultacjach publicznych jest projekt rozporz─ůdzenia zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiot├│w leczniczych na potrzeby obronne pa┼ästwa


Zmiana rozporz─ůdzenia wynika z potrzeby uwzgl─Ödnienia Agencji Wywiadu w przepisach dotycz─ůcych planowania zada┼ä w zakresie udzielania ┼Ťwiadcze┼ä szpitalnych na potrzeby s┼éu┼╝b mundurowych a tak┼╝e doprecyzowania sposobu nak┼éadania przez w┼éa┼Ťciwe organy zada┼ä realizowanych przez podmioty lecznicze na potrzeby obronne pa┼ästwa. W zwi─ůzku z wnioskiem Szefa Agencji Wywiadu, dotycz─ůcym uj─Öcia Agencji Wywiadu w przepisach dotycz─ůcych planowania zada┼ä w zakresie udzielania ┼Ťwiadcze┼ä szpitalnych na potrzeby s┼éu┼╝b mundurowych, w projekcie uwzgl─Ödniono udzia┼é tego organu w zadaniach wynikaj─ůcych z rozporz─ůdzenia w zakresie takim, w jakim w obecnych przepisach uczestniczy Szef Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego. W zwi─ůzku z tym Szef Agencji Wywiadu b─Ödzie zobowi─ůzany do wyznaczenia przedstawiciela resortowego, w┼éa┼Ťciwego w sprawie reprezentowania tego organu w zakresie ustale┼ä dotycz─ůcych udzielania ┼Ťwiadcze┼ä szpitalnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu w razie zewn─Ötrznego zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa i w czasie wojny.

Ponadto w projekcie zmodyfikowano spos├│b nak┼éadania zada┼ä w odniesieniu do niekt├│rych podmiot├│w leczniczych. Przyj─Öto, ┼╝e forma zarz─ůdzenia lub polecenia w┼éa┼Ťciwego organ b─Ödzie stosowana w przypadku nak┼éadania zada┼ä na podmioty lecznicze b─Öd─ůce jednostkami organizacyjnie podleg┼éymi temu organowi. W pozosta┼éych przypadkach w┼éa┼Ťciwy organ b─Ödzie nak┼éada┼é zadania na podmiot leczniczy decyzj─ů administracyjn─ů.


 

27 maja 2024 r. do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia w sprawie limitu przyj─Ö─ç na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym


Projekt rozporz─ůdzenia okre┼Ťla limit przyj─Ö─ç na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczeg├│lnych uczelniach w roku akademickim 2024/2025, w rozbiciu na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studi├│w stacjonarnych w j─Özyku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studi├│w niestacjonarnych w j─Özyku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studi├│w stacjonarnych lub niestacjonarnych w j─Özyku innym ni┼╝ j─Özyk polski, z podzia┼éem na uczelnie posiadaj─ůce uprawnienia do kszta┼écenia na studiach na danym kierunku.


 

29 maja2024 r. do konsultacji publicznych trafi┼é projekt rozporz─ůdzenia zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie obowi─ůzkowych szczepie┼ä ochronnych


G┼é├│wny Inspektor Sanitarny w ramach prowadzonego Systemu Ewidencji Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), zwanego dalej ÔÇ×SEPISÔÇŁ, stopniowo udost─Öpnia mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éatwienia spraw, sk┼éadania wniosk├│w oraz realizacji wybranych obowi─ůzk├│w sprawozdawczych przez ┼Ťwiadczeniodawc├│w, przedsi─Öbiorc├│w i obywateli w formie elektronicznej z wykorzystaniem witryny internetowej e-Sanepid (https://e.sanepid.gov.pl).

Sk┼éadanie sprawozdawa┼ä oraz raport├│w w obszarze szczepie┼ä ochronnych odbywa┼éo si─Ö b─Ödzie wy┼é─ůcznie elektronicznie co ograniczy obci─ů┼╝enia administracyjne zwi─ůzane z ich przetwarzaniem, przyspieszy uzyskiwanie informacji na poszczeg├│lnych szczeblach Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ca┼ékowicie wyeliminuje obieg dokumentacji w postaci papierowej


­ččáZarz─ůdzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:


Zarz─ůdzenie z dnia 8 maja 2024 r. zmieniaj─ůce zarz─ůdzenie w sprawie okre┼Ťlenia warunk├│w zawierania i realizacji um├│w w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe


Zarz─ůdzenie okre┼Ťla:

 1. przedmiot post─Öpowania w sprawie zawarcia um├│w o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

 2. szczeg├│┼éowe warunki um├│w o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

 3. skład oraz regulaminy organizacyjne zespołów koordynacyjnych dla programów lekowych.


Zarz─ůdzenie stanowi realizacj─Ö upowa┼╝nienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1┬áustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych, zwanej dalej "ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniach", na mocy kt├│rego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowi─ůzany jest do okre┼Ťlenia przedmiotu post─Öpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej oraz szczeg├│┼éowych warunk├│w um├│w o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.


Postanowieniami zarz─ůdzenia wprowadza si─Ö zmiany w zarz─ůdzeniu Nr 175/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie okre┼Ťlenia warunk├│w zawierania i realizacji um├│w w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe dostosowuj─ůce do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych lek├│w, ┼Ťrodk├│w spo┼╝ywczych specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego oraz wyrob├│w medycznych na dzie┼ä 1 kwietnia 2024 r.


Najwa┼╝niejsze zmiany dotycz─ů:


 1. za┼é─ůcznika nr 1k do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Katalog ┼Ťwiadcze┼ä i zakres├│w na:

 2. za┼é─ůcznika nr 1l do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Katalog rycza┼ét├│w za diagnostyk─Ö

 3. nr 1m do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Katalog lek├│w refundowanych stosowanych w programach lekowych

 4. za┼é─ůcznika nr 3 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Wymagania wobec ┼Ťwiadczeniodawc├│w udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä z zakresu program├│w lekowych

 5. za┼é─ůcznika nr 4 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Wykaz program├│w lekowych

 6. za┼é─ůcznika nr 5 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Katalog wsp├│┼éczynnik├│w koryguj─ůcych stosowanych w programach lekowych i polegaj─ů na obni┼╝eniu progu kosztowego uprawniaj─ůcego do zastosowania wsp├│┼éczynnika koryguj─ůcego dla substancji czynnych o okre┼Ťlonych kodach.

 7. za┼é─ůcznik├│w nr 9 i 10 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcych zakresy dzia┼éania Zespo┼é├│w Koordynacyjnych, w zwi─ůzku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

 8. za┼é─ůcznik├│w nr 17, 18, 21, 30, 33 i 34 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcych zakresy dzia┼éania Zespo┼é├│w Koordynacyjnych - zmiana porz─ůdkuj─ůca polegaj─ůca na usuni─Öciu wzor├│w wniosk├│w, w zwi─ůzku z mo┼╝liwo┼Ťci─ů kwalifikacji pacjent├│w do programu z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitorowania program├│w lekowych;

 9. za┼é─ůcznika nr 50 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Powo┼éanie Zespo┼éu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na ostr─ů bia┼éaczk─Ö limfoblastyczn─ů, w zwi─ůzku z wnioskiem Przewodnicz─ůcego Zespo┼éu Koordynacyjnego;

 10. za┼é─ůcznika nr 59 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcego Powo┼éanie Zespo┼éu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pacjent├│w z Guzami Litymi Wykazuj─ůcymi Fuzj─Ö Genu NTRK - zmiana porz─ůdkuj─ůca w zakresie aktualizacji danych adresowych ┼Ťwiadczeniodawcy;

 11. za┼é─ůcznik├│w od nr 61 do nr 87 do zarz─ůdzenia, okre┼Ťlaj─ůcych regulaminy Zespo┼é├│w Koordynacyjnych, w zwi─ůzku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym, a tak┼╝e zmiana porz─ůdkuj─ůca maj─ůca na celu doprecyzowanie mo┼╝liwo┼Ťci podejmowania przez Zesp├│┼é decyzji z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitorowania program├│w lekowych.


 

21 maja 2024 r zosta┼éo og┼éoszone zarz─ůdzenie w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok


Prezes NFZ wyst─ůpi┼é do Ministra Zdrowia i Ministra Finans├│w o wyra┼╝enie zgody na zwi─Ökszenie ┼Ťrodk├│w na koszty ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, kt├│rego ┼║r├│d┼éem finansowania jest cz─Ö┼Ť─ç funduszu zapasowego. Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie ┼Ťrodk├│w finansowych w kwocie 854 400 tys. z┼é


 

Zarz─ůdzenie z dnia 21 maja 2024 r. zmieniaj─ůce zarz─ůdzenie w sprawie warunk├│w post─Öpowania dotycz─ůcego zawierania um├│w o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej


Zmiana wynika z faktu wprowadzenia zmian w przepisach prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niekt├│rych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w zwi─ůzku z epidemi─ů COVID-19 oraz po jej ustaniu oraz w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych oraz niekt├│rych innych ustaw. Najwa┼╝niejsze zmiany dotycz─ů m.in. zmiany definicji no┼Ťnika elektronicznego, wskazanie na jawno┼Ť─ç ofert po┬ázako┼äczeniu post─Öpowania w sprawie zawarcia um├│w o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, uchylono normy wprowadzaj─ůce ┼╝─ůdanie dokument├│w, sk┼éadanych przez oferent├│w przy ofercie dotycz─ůcej ┼Ťwiadcze┼ä w rodzaju rehabilitacja lecznicza (rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w o┼Ťrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji os├│b z dysfunkcj─ů narz─ůdu s┼éuchu i mowy w o┼Ťrodku lub oddziale dziennym oraz rehabilitacji os├│b z dysfunkcj─ů narz─ůdu wzroku w o┼Ťrodku lub oddziale dziennym), kt├│re nale┼╝y uzna─ç za wym├│g historyczny.


 

21 maja 2024 r. zosta┼éo podpisane zarz─ůdzenie zmieniaj─ůce zarz─ůdzenie w sprawie programu pilota┼╝owego w zakresie us┼éug farmaceuty dotycz─ůcych zdrowia reprodukcyjnego


Zmiany maj─ů charakter techniczny i sprostowuj─ůcy, polegaj─ůcy na poprawie oczywistej omy┼éki pisarskiej.


 

Zarz─ůdzenie z dnia 29 maja 2024 r. zmieniaj─ůce zarz─ůdzenie w sprawie okre┼Ťlenia warunk├│w zawierania i realizacji um├│w w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - ┼Ťwiadczenia wysokospecjalistyczne


Zarz─ůdzenie wprowadza zmiany maj─ůce na celu popraw─Ö dost─Öpno┼Ťci do ┼Ťwiadcze┼ä zwi─ůzanych ze znieczuleniem zewn─ůtrzoponowym do porod├│w zako┼äczonych drogami natury oraz popraw─Ö jako┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä na salach porodowych.


­ččáObwieszczenia Ministra Zdrowia:


23 maja 2024 r. zosta┼éo og┼éoszone Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produkt├│w leczniczych, ┼Ťrodk├│w spo┼╝ywczych specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego oraz wyrob├│w medycznych zagro┼╝onych brakiem dost─Öpno┼Ťci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie zawiera wykaz produkt├│w leczniczych, ┼Ťrodk├│w spo┼╝ywczych specjalnego przeznaczenia ┼╝ywieniowego oraz wyrob├│w medycznych zagro┼╝onych brakiem dost─Öpno┼Ťci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzie┼ä 27 maja 2024.


­ččáZmiany dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci w przepisach unijnych w maju

Najważniejsze zmiany dotyczyły między innymi:


1 maja wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie wykonawcze 2024/1052 zezwalaj─ůce na wprowadzanie na rynek monohydratu kalcydiolu jako nowej ┼╝ywno┼Ťci oraz zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie wykonawcze (UE) 2017/2470


Urz─ůd stwierdzi┼é, ┼╝e monohydrat kalcydiolu jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania przy poziomach stosowania do 10 ug/dzie┼ä dla og├│┼éu populacji, z wy┼é─ůczeniem niemowl─ůt i dzieci w wieku poni┼╝ej 11 lat. W przypadku dzieci w wieku od 3 do 10 lat Urz─ůd stwierdzi┼é, ┼╝e ┼é─ůczne spo┼╝ycie nowej ┼╝ywno┼Ťci (5 ug/dzie┼ä) i kalcydiolu z og├│lnej diety, dodanych do podstawowego spo┼╝ycia witaminy D, zbli┼╝y┼éoby si─Ö do g├│rnego tolerowanego poziomu spo┼╝ycia (UL) witaminy D (D2 i D3). Ponadto, poniewa┼╝ proponuje si─Ö stosowanie nowej ┼╝ywno┼Ťci jako preparatu zawieraj─ůcego od 0,25 % do 0,275 % m/m kalcydiolu, UL dla dzieci w tym wieku m├│g┼éby zosta─ç przekroczony. Z uwagi na niepewno┼Ť─ç Urz─ůd nie m├│g┼é stwierdzi─ç bezpiecze┼ästwa spo┼╝ycia nowej ┼╝ywno┼Ťci dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat przy proponowanym dziennym spo┼╝yciu. Urz─ůd stwierdzi┼é r├│wnie┼╝, ┼╝e nowa ┼╝ywno┼Ť─ç jest biodost─Öpnym ┼║r├│d┼éem biologicznie aktywnej postaci witaminy D (1,25-dihydroksywitaminy D). W przypadku oceny bezpiecze┼ästwa Urz─ůd przyj─ů┼é ostro┼╝ne podej┼Ťcie do oblicze┼ä teoretycznych i zastosowa┼é wsp├│┼éczynnik 5 ustalony przez panel ds. dodatk├│w i produkt├│w lub substancji wykorzystywanych w paszach w celu przekszta┼écenia kalcydiolu w witamin─Ö D. Urz─ůd zauwa┼╝y┼é jednak r├│wnie┼╝, ┼╝e systematyczny przegl─ůd danych w celu oceny stopnia, w jakim kalcydiol podawany doustnie jest bardziej biodost─Öpny ni┼╝ witamina D3 podawana doustnie we wszystkich grupach populacji i kontekst dietetyczny nie wchodz─ů w zakres tej opinii, a dane dostarczone przez wnioskodawc─Ö nie pozwoli┼éy na udzielenie odpowiedzi na to pytanie w odniesieniu do proponowanego dziennego spo┼╝ycia wynosz─ůcego 5 lub 10 ug/dzie┼ä.


 

1 maja 2024 r. wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie wykonawcze 2024/591 zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie wykonawcze (UE) 2022/2389 w odniesieniu do ustanowienia poziom├│w cz─Östotliwo┼Ťci kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpo┼Ťrednich przesy┼éek ro┼Ťlin, produkt├│w ro┼Ťlinnych i innych przedmiot├│w wprowadzanych do Unii


Komisja ustanowi┼éa grup─Ö robocz─ů ekspert├│w, kt├│rzy przeanalizowali sytuacj─Ö w zakresie przywozu w latach 2022 i 2023 w przypadku ro┼Ťlin, produkt├│w ro┼Ťlinnych i innych przedmiot├│w. Na podstawie kryteri├│w, o kt├│rych mowa w art. 6 ust. 1 rozporz─ůdzenia wykonawczego (UE) 2022/2389, grupa robocza wskaza┼éa minimalne poziomy cz─Östotliwo┼Ťci kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpo┼Ťrednich, kt├│re uzna┼éa za stosowne w odniesieniu do pewnych ro┼Ťlin, produkt├│w ro┼Ťlinnych i innych przedmiot├│w z okre┼Ťlonych pa┼ästw trzecich pochodzenia. Zastosowano metod─Ö opart─ů na ryzyku i statystyce, z uwzgl─Ödnieniem szeregu zmiennych, w tym: szacowanego wska┼║nika mobilno┼Ťci agrofag├│w kwarantannowych dla Unii w najbardziej mobilnym stadium, kt├│re mog─ů osi─ůgn─ů─ç na odpowiednich ro┼Ťlinach, produktach ro┼Ťlinnych lub innych przedmiotach lub ich kategoriach; liczby przesy┼éek ro┼Ťlin, produkt├│w ro┼Ťlinnych i innych przedmiot├│w lub ich kategorii, w odniesieniu do kt├│rych w poprzednim roku przeprowadzono kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpo┼Ťrednie; ┼é─ůcznej liczby niezgodno┼Ťci wynikaj─ůcych z wyst─Öpowania agrofag├│w kwarantannowych dla Unii w odniesieniu do przesy┼éek przywo┼╝onych na podstawie niniejszego rozporz─ůdzenia oraz szczeg├│┼éowych informacji na temat tych niezgodno┼Ťci; ┼é─ůcznej liczby przesy┼éek danych towar├│w, o kt├│rych powiadomiono z powod├│w innych ni┼╝ obecno┼Ť─ç agrofag├│w kwarantannowych dla Unii, oraz szczeg├│┼éowych informacji na ten temat; oraz wszelkich innych czynnik├│w istotnych dla okre┼Ťlenia zagro┼╝enia fitosanitarnego zwi─ůzanego z danym handlem.


 

6 maja 2024 r. wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie 2024/1076 zmieniaj─ůce za┼é─ůczniki II i V do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy┼╝szych dopuszczalnych poziom├│w pozosta┼éo┼Ťci bispirybaku, metosulamu, oryzalinu, oksasulfuronu i triazoksydu w okre┼Ťlonych produktach lub na ich powierzchni


NDP na poziomie GO dla substancji czynnych bispirybak, metosulam, oryzalin, oksasulfuron i triazoksyd okre┼Ťlono ju┼╝ w za┼é─ůczniku II do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005. Zgodnie z art. 17 rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 zosta┼éy usuni─Öte obecne NDP dla tych substancji czynnych ustanowione w za┼é─ůczniku II do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005. NDP tych substancji czynnych w odniesieniu do wszystkich produkt├│w nale┼╝y ustali─ç na poziomie GO dla poszczeg├│lnych produkt├│w w za┼é─ůczniku V do tego rozporz─ůdzenia. Ponadto w przypadku metosulamu i oryzalinu, jako ┼╝e ich NDP w odniesieniu do wszystkich produkt├│w s─ů ustalone na poziomie GO dla poszczeg├│lnych produkt├│w, nie ma ju┼╝ potrzeby przekazywania danych potwierdzaj─ůcych. W zwi─ůzku z tym wszystkie przypisy zawieraj─ůce wym├│g przekazania danych potwierdzaj─ůcych powinny zosta─ç usuni─Öte. Komisja skonsultowa┼éa si─Ö z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej ds. pozosta┼éo┼Ťci pestycyd├│w w zwi─ůzku z potrzeb─ů dostosowania niekt├│rych GO. W odniesieniu do wszystkich substancji czynnych obj─Ötych niniejszym rozporz─ůdzeniem laboratoria te zaproponowa┼éy GO dla poszczeg├│lnych produkt├│w, kt├│re s─ů osi─ůgalne w spos├│b analityczny.


 

9 maja 2024 r wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie delegowane 2024/1141 zmieniaj─ůce za┼é─ůczniki II i III do rozporz─ůdzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymog├│w szczeg├│lnych dotycz─ůcych higieny w przypadku niekt├│rych rodzaj├│w mi─Ösa, produkt├│w rybo┼é├│wstwa, produkt├│w mlecznych i jaj


Zgodnie z nowelizacj─ů rozporz─ůdzenia (WE) 853/2004(2) czas utrzymywania produkt├│w rybo┼é├│wstwa w temperaturach innych ni┼╝ temperatura zbli┼╝ona do temperatury topnienia lodu - przypadku ┼Ťwie┼╝ych produkt├│w rybo┼é├│wstwa i rozmro┼╝onych nieprzetworzonych produkt├│w rybo┼é├│wstwa albo w temperaturze nie wy┼╝szej ni┼╝ -18┬░C dla wszystkich cz─Ö┼Ťci produktu ÔÇô w przypadku mro┼╝onych produkt├│w rybo┼é├│wstwa, nie mo┼╝e przekroczy─ç 96 godzin. Nie jest tak┼╝e dozwolone przechowywanie i transport produkt├│w rybo┼é├│wstwa w temperaturach stosowanych w procesie podmra┼╝ania.


Ramy czasowe maj─ů zastosowanie do etap├│w porcjowania, plasterkowania b─ůd┼║ ┼é─ůczenia w ca┼éo┼Ť─ç produkt├│w rybo┼é├│wstwa, a nie ca┼éego etapu produkcji w zak┼éadzie. Okres 96 godzin nie oznacza, ┼╝e po tym czasie produkt musi opu┼Ťci─ç zak┼éad. Oznacza natomiast, ┼╝e po 96 godzinach produkt musi by─ç utrzymywany w temperaturach okre┼Ťlonych w przepisach UE, tj. ┼Ťwie┼╝e produkty rybo┼é├│wstwa i rozmro┼╝one ÔÇô w temperaturze zbli┼╝onej do temperatury topnienia lodu, a mro┼╝one produkty rybo┼é├│wstwa w temperaturze nie wy┼╝szej ni┼╝ -18 ┬░C dla wszystkich cz─Ö┼Ťci produktu.


 

11 maja 2024 r. wesz┼éo w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie 2024/331 zmieniaj─ůce za┼é─ůczniki II i V do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy┼╝szych dopuszczalnych poziom├│w pozosta┼éo┼Ťci oksamylu w okre┼Ťlonych produktach lub na ich powierzchni


Komisja zwr├│ci┼éa si─Ö do Urz─Ödu o wydanie uzasadnionej opinii oceniaj─ůcej ryzyko, jakie obecne NDP oksamylu - w tym NDP tej substancji - mog─ů stwarza─ç dla konsument├│w. W opinii Urz─ůd stwierdzi┼é niedopuszczalne ryzyko nara┼╝enia d┼éugoterminowego w odniesieniu do szerokiego zakresu diet, a tak┼╝e ryzyko ostrego nara┼╝enia w odniesieniu do szerokiego zakresu towar├│w, w tym melon├│w i arbuz├│w. W zwi─ůzku z tym ┼╝adnego NDP nie mo┼╝na utrzyma─ç, a NDP oksamylu we wszystkich produktach nale┼╝y wyznaczy─ç na poziomie odpowiednich granic oznaczalno┼Ťci, kt├│re nale┼╝y okre┼Ťli─ç w za┼é─ůczniku V do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005. Ponadto nale┼╝y skre┼Ťli─ç przypisy wskazuj─ůce na brak informacji na temat stabilno┼Ťci przy przechowywaniu, metabolizmu upraw i bada┼ä pozosta┼éo┼Ťci. Ponadto Urz─ůd stwierdzi┼é, ┼╝e warto┼Ť─ç wzorcowa granicy oznaczalno┼Ťci wynosz─ůca 0,01* mg/kg nie zapewnia wystarczaj─ůcego poziomu ochrony konsument├│w w odniesieniu do wi─Ökszo┼Ťci towar├│w, w zwi─ůzku z czym granica oznaczalno┼Ťci dla tych produkt├│w powinna zosta─ç ustalona na ni┼╝szym poziomie, zapewniaj─ůcym wi─Öksz─ů ochron─Ö. Komisja skonsultowa┼éa si─Ö z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej ds. pozosta┼éo┼Ťci pestycyd├│w w zwi─ůzku z potrzeb─ů dostosowania niekt├│rych granic oznaczalno┼Ťci. Laboratoria te zaproponowa┼éy dla poszczeg├│lnych produkt├│w granice oznaczalno┼Ťci, kt├│re s─ů osi─ůgalne w spos├│b analityczny.


 

15 maja 2024 r. wesz┼éa w ┼╝ycie Decyzja wykonawcza 2024/1329 w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2023/1586 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotycz─ůcych zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem w atmosferach wybuchowych, sprz─Ötu laserowego, zwi─ůzanych z bezpiecze┼ästwem element├│w system├│w sterowania, maszyn do przetw├│rstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych, pojazd├│w do usuwania odpad├│w z pojemnik├│w, urz─ůdze┼ä i sprz─Ötu do obs┼éugi naziemnej statk├│w powietrznych, w├│zk├│w jezdniowych bez operatora i ich system├│w, rower├│w wspomaganych silnikiem elektrycznym, chodnik├│w ruchomych stosowanych w sportach zimowych lub turystyce, w├│zk├│w jezdniowych r─Öcznych, maszyn do obr├│bki drewna - czopiarek i obrabiarek do profilowania, ci─ůgnik├│w i maszyn rolniczych i le┼Ťnych, urz─ůdze┼ä komercyjnych do pakowania pr├│┼╝niowego, komercyjnych urz─ůdze┼ä ch┼éodniczych i komercyjnych wytwornic lodu, no┼╝yc do trawy i nap─Ödzanych silnikiem, obs┼éugiwanych przez operatora pieszego narz─Ödzi ogrodniczych


Aby da─ç producentom wystarczaj─ůco du┼╝o czasu na dostosowanie swoich maszyn obj─Ötych normami zharmonizowanymi EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1501-4:2007, EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014, EN 16590-4, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 lub EN 16307-5:2013, nale┼╝y odroczy─ç usuni─Öcie odniesie┼ä do tych norm zharmonizowanych.


 

Oczekuje na wej┼Ťcie w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie 2024/1314 zmieniaj─ůce za┼é─ůcznik III do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy┼╝szych dopuszczalnych poziom├│w pozosta┼éo┼Ťci ditianonu w okre┼Ťlonych produktach oraz na ich powierzchni


Komisja stwierdzi┼éa, ┼╝e ale┼╝y przewidzie─ç odpowiednio d┼éugi termin przed rozpocz─Öciem stosowania nowych NDP ditianonu, aby umo┼╝liwi─ç pa┼ästwom cz┼éonkowskim, pa┼ästwom trzecim i podmiotom prowadz─ůcym przedsi─Öbiorstwa spo┼╝ywcze dostosowanie si─Ö do wymog├│w wynikaj─ůcych ze zmiany NDP.

Urz─ůd przed┼éo┼╝y┼é uzasadnion─ů opini─Ö w sprawie przegl─ůdu obecnych NDP ditianonu. Urz─ůd zauwa┼╝y┼é, ┼╝e nadal brak jest pewno┼Ťci co do potencja┼éu mutagenno┼Ťci metabotagennlitu 1,4-naftochinonu, gdy┼╝ nie przed┼éo┼╝ono jeszcze dodatkowych bada┼ä zgodnie ze stwierdzon─ů wcze┼Ťniej potrzeb─ů uzupe┼énienia danych. W zwi─ůzku z tym warto┼Ťci dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) i ostrej dawki referencyjnej (ARfD) 1,4-naftochinonu uznaje si─Ö za tymczasowe, a wszystkie NDP ditianonu przekraczaj─ůce granice oznaczalno┼Ťci wymagaj─ů dalszej analizy ze strony os├│b zarz─ůdzaj─ůcych ryzykiem. Poniewa┼╝ brakuj─ůce dane maj─ů zosta─ç przed┼éo┼╝one w ramach trwaj─ůcej procedury odnowienia zatwierdzenia ditianonu, NDP powinny zosta─ç ponownie rozwa┼╝one i zmienione przez osoby zarz─ůdzaj─ůce ryzykiem po zako┼äczeniu tej procedury. Ponadto Urz─ůd stwierdzi┼é przekroczenie ARfD ditianonu w odniesieniu do jab┼éek i gruszek. Urz─ůd skonsultowa┼é si─Ö z pa┼ästwami cz┼éonkowskimi i zwr├│ci┼é si─Ö do nich o zg┼éaszanie potencjalnych awaryjnych dobrych praktyk rolniczych w odniesieniu do jab┼éek i gruszek, kt├│re to praktyki dopuszczono w pa┼ästwach cz┼éonkowskich lub pa┼ästwach trzecich i poddano ju┼╝ ocenie na szczeblu pa┼ästw cz┼éonkowskich i kt├│re pozwoli┼éyby unikn─ů─ç niedopuszczalnego ryzyka dla konsument├│w. Zidentyfikowano awaryjne dobre praktyki rolnicze w odniesieniu do jab┼éek i gruszek, kt├│re nie prowadz─ů do przekroczenia ARfD ditianonu. Nale┼╝y zatem obni┼╝y─ç NDP ditianonu na powierzchni jab┼éek i gruszek do warto┼Ťci okre┼Ťlonych przez Urz─ůd w cz─Ö┼Ťci A za┼é─ůcznika III do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005. Komisja skonsultowa┼éa si─Ö z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej ds. pozosta┼éo┼Ťci pestycyd├│w w zwi─ůzku z potrzeb─ů dostosowania niekt├│rych granic oznaczalno┼Ťci ditianonu. Laboratoria te zaproponowa┼éy dla poszczeg├│lnych produkt├│w granice oznaczalno┼Ťci, kt├│re s─ů osi─ůgalne w spos├│b analityczny.


 

Oczekuje na wej┼Ťcie w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie 2024/1318 zmieniaj─ůce za┼é─ůcznik II do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy┼╝szych dopuszczalnych poziom├│w pozosta┼éo┼Ťci protiokonazolu w okre┼Ťlonych produktach lub na ich powierzchni


W przypadku zmian NDP protiokonazolu w korzeniach buraka cukrowego i korzeniach cykorii podr├│┼╝nik, o kt├│re wyst─ůpi┼é wnioskodawca, Urz─ůd stwierdzi┼é, ┼╝e spe┼éniono wszystkie wymogi dotycz─ůce danych oraz ┼╝e proponowane przez wnioskodawc─Ö zmiany NDP s─ů dopuszczalne z punktu widzenia bezpiecze┼ästwa konsument├│w na podstawie oceny nara┼╝enia konsument├│w przeprowadzonej dla 27 okre┼Ťlonych grup konsument├│w europejskich. Urz─ůd wzi─ů┼é przy tym pod uwag─Ö najnowsze dane na temat w┼éa┼Ťciwo┼Ťci toksykologicznych protiokonazolu. Ani w przypadku d┼éugotrwa┼éego nara┼╝enia na przedmiotow─ů substancj─Ö w wyniku spo┼╝ywania wszystkich produkt├│w spo┼╝ywczych mog─ůcych j─ů zawiera─ç, ani w przypadku nara┼╝enia kr├│tkotrwa┼éego w wyniku du┼╝ego spo┼╝ycia odno┼Ťnych produkt├│w nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania ani ostrej dawki referencyjnej.


 

Oczekuje na wej┼Ťcie w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie z dnia 21 maja 2024 r. 2024/1355 zmieniaj─ůce za┼é─ůczniki II, III i V do rozporz─ůdzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy┼╝szych dopuszczalnych poziom├│w pozosta┼éo┼Ťci benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, emamektyny, chinchloraku, spiromesifenu i triflumuronu w okre┼Ťlonych produktach lub na ich powierzchni


Europejski Urz─ůd ds. Bezpiecze┼ästwa ┼╗ywno┼Ťci oceni┼é ryzyko, jakie CXL stwarzaj─ů dla konsument├│w, i opublikowa┼é sprawozdanie naukowe. Unia zg┼éosi┼éa Komitetowi KK┼╗ ds. Pozosta┼éo┼Ťci Pestycyd├│w zastrze┼╝enia wobec CXL proponowanych w odniesieniu do kombinacji pestycyd/produkt dla emamektyny (podgrupa kapustne kwiatostanowe i mleko) i chinchloraku (┼╝urawina i nasiona rzepaku), w odniesieniu do kt├│rych Urz─ůd stwierdzi┼é potencjalne zagro┼╝enie dla zdrowia konsument├│w w swoim sprawozdaniu naukowym. Unia zg┼éosi┼éa r├│wnie┼╝ Komisji Kodeksu ┼╗ywno┼Ťciowego zastrze┼╝enia┬áwobec CXL proponowanych dla spirmosifenu w produktach pochodzenia zwierz─Öcego. Poniewa┼╝ jeden wnioskodawca przedstawi┼é nowe dane, Unia wycofa┼éa zg┼éoszone wcze┼Ťniej zastrze┼╝enia wobec CXL proponowanych w odniesieniu do chinchloraku w ┼╝urawinie i nasionach rzepaku oraz potwierdzi┼éa swoje poparcie dla ustanowienia proponowanych CXL dla tych kombinacji pestycyd/produkt. Komisja Europejska stwierdzi┼éa, ┼╝e CXL, w odniesieniu do kt├│rych Urz─ůd nie stwierdzi┼é ryzyka dla konsument├│w w Unii i wobec kt├│rych Unia nie zg┼éosi┼éa w zwi─ůzku z tym zastrze┼╝enia Komitetowi KK┼╗ ds. Pozosta┼éo┼Ťci Pestycyd├│w ani Komisji Kodeksu ┼╗ywno┼Ťciowego, mo┼╝na uzna─ç za bezpieczne. Dotyczy to pewnych CXL w przypadku benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, emamektyny, chinchloraku, spiromesifenu i triflumuronu Wspomniane warto┼Ťci CXL nale┼╝y zatem w┼é─ůczy─ç do rozporz─ůdzenia┬á(WE) nr 396/2005, z wyj─ůtkiem przypadk├│w, w kt├│rych odnosz─ů si─Ö one do produkt├│w niewyszczeg├│lnionych w za┼é─ůczniku I do wspomnianego rozporz─ůdzenia lub w kt├│rych zosta┼éy ustalone na poziomie ni┼╝szym ni┼╝ obecne NDP dla przedmiotowych kombinacji pestycyd├│w/produkt├│w.

 


0 wy┼Ťwietle┼ä

Comments


bottom of page