top of page
Szukaj

Reklama wyrobów medycznych cz. 1


 

Coraz częściej spotykamy się z pytaniami o reklamę wyrobów medycznych – dlatego specjalnie dla Was przypominamy generalne zasady.

 

🔸Reklama kierowana do publicznej wiadomość jest traktowana jako reklama adresowana do przeciętnego konsumenta, dlatego musi sprostać określonym wymaganiom.

 

1. Musi być zrozumiała, czyli taka której treść będzie jasna laika. Wymaganie to dotyczy zarówno terminów medycznych i naukowych, powoływanych badań naukowych, opinii lub opracowań.

2. W reklamie kierowanej do publicznej wiadomości nie wolno wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, ale także wizerunku aktorów odgrywających rolę osób wykonujących zawody medyczne. Osoby prezentujące wyrób nie powinny również zachowywać się w sposób sugerujący wykonywania zawodu medycznego.

3. Reklama nie może zawierać bezpośrednich komunikatów kierowanych do dzieci w celu zachęcenia ich do nabywania wyrobów medycznych ani również nakłaniania rodziców czy innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów medycznych.

4. Nie wolno do publicznej wiadomości reklamować wyrobów medycznych przeznaczonych do profesjonalnego użytku.


 

Reklama nie może wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

 

🔸Reklama może być prowadzona w formie audiowizualnej, wizualnej lub dźwiękowej i musi zawierać co najmniej:

1. nazwę wyrobu medycznego i jego przewidziane zastosowanie

2. określenie podmiotu prowadzącego reklamę,

3. nazwę producenta i upoważnionego przedstawiciela -jeśli został wyznaczony

4. ostrzeżenie: "To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą”.

 

🔸Treść ostrzeżenia w przypadku reklamy w formie audiowizualnej:

a) musi być umieszczana w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 15% jej powierzchni,

b) musi być umieszczana w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter,

c) musi być odczytywana w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy;

 

🔸Treść ostrzeżenia w przypadku reklamy w formie dźwiękowej jest odczytywana w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy.

 

Treść ostrzeżenia w przypadku reklamy w formie wizualnej jest umieszczana:

a) w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni,

b) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu jest nie większa niż wysokość liter.


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page